Ritsu Lasteaed- Algkooli hoolekogu liikmed on:

Rauno Mõts

Asta Tsirp

Andrus Lepikov

Riina Tammsalu

Marge Kivit

Tarvo Solom

Aini Aim