Koolitöö toimub tunniplaani alusel.

Õppetunnid algavad 8.30 ja lõppevad 14.00

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Vahetunni pikkus on 10 minutit.

Pikapäevarühm töötab 12.00-16.30

 

Tundide ajad

1. 8.30-9.15
2. 9.25-10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.15-12.00
  Söögivahetund
5. 12.20-13.05
6. 13.15-14.00